Skip to content

Kracht.

Inzicht.

Van kracht naar inzicht. Stapsgewijs begeleid ik je naar jouw stip op de horizon. Daarbij maken we iedere keer kleine en haalbare stappen. Leidend daarbij is bewustwording van de eigen kracht wat zorgt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Of het nu gaat over persoonlijke, relatie of werkgerelateerde vraagstukken, samen bewandelen we de weg van wens naar werkelijkheid. Kracht Inzicht herstelt het oplossend vermogen. Na afloop van een sessie ben je in staat om het probleem op een eigen wijze om te vormen naar je gewenste situatie. Daarbij worden vaardigheden ontwikkeld om ook andere problemen het hoofd te bieden. De aanpak op een gestructureerde en methodische wijze werken we samen aan een passende oplossing door middel van vragen en het uitvoeren van acties.

Je leert daarbij:

> Te bepalen wat je probleem is en het ontwikkelen van andere kijk.
> Te ontdekken wat de eigen interne en externe hulpbronnen zijn.
> Je doel te formuleren In concrete en haalbare acties.
> Hoop en vertrouwen te ontwikkelen in het eigen kunnen.
> Zelf stappen te bedenken om tot de gewenste situatie te komen.
> Zelf aan te geven wanneer zonder hulp verder kunt.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Albert Einstein

De weg naar kracht en inzicht

Kracht Inzicht herstelt het oplossend vermogen van een cliënt. De cliënt kan na afloop van de sessie het aanmeld probleem op een eigen wijze om vormen naar de gewenste situatie. De client ontwikkelt daarbij vaardigheden om ook andere problemen het hoofd te bieden.

De aanpak

Samen werken we een gestructureerde en methodische wijze aan een eigen bij jouw passende oplossing door je te bevragen en tussentijds taken te laten uitvoeren in je eigen omgeving.

Je leert daarbij:
> Te bepalen wat je probleem is en hoe je daarop een andere kijk kan ontwikkelen
> Wat je eigen interne en externe hulpbronnen zijn
> In concrete en haalbare termen je doel te verwoorden
> Hoop en vertrouwen in je eigen kunnen te ontwikkelen
> Zelfbedachte stappen te ontwikkelen om tot de gewenste situatie te komen
> Zelf te bepalen wanneer mijn zonder mijn hulp verder kan.

Door oplossingsgericht te werken, realiseren we samen de gewenste situatie. Hierbij loop ik naast je en geef ik passende opdrachten, die helpen terug te komen naar het hier en nu.

Marleen van kooten

In deze stap leren we elkaar kennen en definiëren we de probleemgebieden waarmee we aan de slag zullen gaan. Dit gebeurt middels een ongedwongen gesprek en verschillende effectieve oefeningen. 

Vaak is een probleem of persoonlijke uitdaging heel complex. Het is daarom van groot belang dat we samen eerst gaan samenvatten en ordenen. Dit geeft rust en richting aan het verdere traject.

Elk persoon en situatie is uniek. Nu we de punten goed in kaart hebben gebracht waar je wat aan wilt veranderen gaan we dit verder uitdiepen met gesprekken en opdrachten. Deze opdrachten worden samengesteld om aan te sluiten bij jouw individuele situatie. 

De bevindingen uit stap 3 worden nu omgezet in een gewenste oplossing, ofwel stip op de horizon. We gaan daarbij uit van jouw eigen kracht die uiteindelijk naar inzicht zal leiden. Door vooraf duidelijk te hebben waar jij wilt staan over een gezette periode, kunnen we hier zeer gericht naartoe werken.

Een groot probleem los je niet zomaar op, evenmin bereik je ineens een groot persoonlijk doel. Daarom is het van groot belang om de weg hiernaartoe in realistische tussenstappen op te delen. Samen definiëren we deze succesmomenten op weg naar jouw einddoel.

Elke grote uitdaging gaat gepaard met successen en fouten. Kracht Inzicht begeleid je daarom intensief op de momenten dat dit nodig is. We gaan altijd uit van jouw eigen kracht en doorzettingsvermogen om zo veel mogelijk zelfstandig naar jouw einddoel toe te werken.

Jouw doel realiseren?

Kickstart jouw traject naar persoonlijk resultaat

"Na een aantal maanden van piekeren en steeds onzekerder worden was het tijd voor hulp. Ik heb dat altijd geweigerd, want dat is toch niets voor mij…?!? Na een noodgedwongen verandering van baan, zakte ik steeds verder weg van een ontzettend zeker en gedreven persoon naar een onzeker en niet mijzelf zijnde figuur. Ik walgde van mijzelf. Je omgeving wijst je er ook op en dat is best confronterend. Tijdens zo'n confrontatie werd ik geattendeerd op Marleen. Deze kennis had veel baat bij haar gehad. Waarom niet dacht ik en daarom contact met haar gezocht. Binnen een week een afspraak en het eerste gesprek liet mij de donkere hemel al weer blauw kleuren. Marleen heeft de gave om de juiste vragen te stellen, maar vooral goed te luisteren naar wat je te vertellen hebt en daardoor het echte probleem boven tafel te krijgen. In mooie gesprekken brengt zij je op het juiste spoor en laat je inzien dat je er mag zijn. Ze geeft je je gevoel van eigenwaarde terug en laat je het probleem zelf oplossen. Na een drietal sessies had ik het gevoel dat ik de wereld weer aan kon en had ik handvatten om in de toekomst problemen op de juiste manier aan te pakken"

Anoniem

“ De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. Marleen en ik werken als co-teachers aan onderwijsinnovaties op scholen in Nederland en België. We doen dit door lezingen en professionaliseringsbijeenkomsten samen voor te bereiden, samen uit te voeren en samen na te bespreken. We zijn hierin succesvol omdat Marleen zich een betrouwbare, gelijkwaardige en adequate partner toont die de kunst verstaat om signalen in groepen op te vangen en te vertalen naar concrete inzichten. Samenwerken met Marleen is inspirerend omdat ze over veel expertise beschikt en weet door te vragen tot leraren tot de kern komen. Daarnaast is samenwerken met Marleen ook gewoon fun en ik hoop dat we dit nog lang mogen doen! Dr. Dian Fluijt”

Dr. Dian Fluijt

“Marleen heeft me geholpen om mijn persoonlijke doelen te realiseren. Als een bord spaghetti heb je soms geen overzicht meer. Marleen heeft geholpen om overzicht te krijgen en stap voor stap toe te werken naar mijn succesdoel”

Floris
Directeur, commerciële organisatie