Skip to content

Kracht.

Inzicht.

Van kracht naar inzicht. Stapsgewijs begeleid ik je naar jouw stip op de horizon. Daarbij maken we iedere keer kleine en haalbare stappen. Leidend daarbij is bewustwording van de eigen kracht wat zorgt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Of het nu gaat over persoonlijke, relatie of werkgerelateerde vraagstukken, samen bewandelen we de weg van wens naar werkelijkheid. Kracht Inzicht herstelt het oplossend vermogen. Na afloop van een sessie ben je in staat om het probleem op een eigen wijze om te vormen naar je gewenste situatie. Daarbij worden vaardigheden ontwikkeld om ook andere problemen het hoofd te bieden. De aanpak op een gestructureerde en methodische wijze werken we samen aan een passende oplossing door middel van vragen en het uitvoeren van acties.

Je leert daarbij:

> Te bepalen wat je probleem is en het ontwikkelen van andere kijk.
> Te ontdekken wat de eigen interne en externe hulpbronnen zijn.
> Je doel te formuleren In concrete en haalbare acties.
> Hoop en vertrouwen te ontwikkelen in het eigen kunnen.
> Zelf stappen te bedenken om tot de gewenste situatie te komen.
> Zelf aan te geven wanneer zonder hulp verder kunt.

De weg naar kracht en inzicht

Ken je zo’n sneeuwbol met van die schattige huisjes erin? Wanneer je de sneeuwbol schut dwarrelt de sneeuw alle kanten op en zijn de huisjes helemaal niet meer zo goed zichtbaar. Zo werkt mijn hoofd ook. Als ik rustig ben dan ligt de sneeuw netjes op de grond, dan kan ik heel goed zien en begrijpen wat er gebeurd in mijn leven en hier ook naar handelen. Maar als ik het druk heb, veel stress heb of het loopt gewoon even niet zo lekker dan is het net alsof iemand even flink heeft staan schudden met de sneeuwbol en zie ik niet meer waar ik moet beginnen en hoe ik de dingen aan moet pakken. Als dit gebeurt, helpt Marleen me met het opruimen van ‘de sneeuw’. Dit doet ze door simpele vragen te stellen en lastige situaties stukje bij beetje in kaart te brengen en te verduidelijken. Hierdoor krijg ik inzicht in wat ik moeilijk vind en wat er voor gezorgd heeft dat ik in ‘de sneeuwstorm’ terecht ben gekomen. Na een gesprek met Marleen dwarrelt alle sneeuw weer neer en kan ik met een rustig hoofd naar huis. Ik heb dan weer ruimte in mijn hoofd voor leuke dingen daarnaast spelen stress en negativiteit een veel minder grote rol in mijn hoofd. Ik kom dankzij de hulp van Marleen gelukkig steeds minder vaak in een ‘sneeuw storm’ terecht.

Onderwijs en organisatie

Binnen deze tak ondersteunt krachtinzicht scholen op het gebied van video interactie begeleiding (VIB) en professionalisering van docenten op de werkvloer. Hierbij zijn een aantal stromingen binnen training en begeleiding te definiëren. 

> gespreksvoering met jongeren

> Gespreksvoering met ouders

> Gespreksvoering in een lerende organisatie

> Effectief vergaderen in organisaties
(procedure, proces en interactie)

Daarbij begeleiden en leiden we ook intervisie bijeenkomsten.

Co-Teaching

Krachtinzicht verzorgt regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten over co-teaching (www.tenz.be)

Co-teaching is een onderwijs onderwijsvorm ontwikkelt door Dian Fluijt waarin leraren (coteachers) gezamenlijk onderwijs verzorgen aan een groep studenten die aan hun zorg is toevertrouwd (deonderwijsmensen@gmail.com)

Krachtinzicht is co-teacher van Dian Fluijt.

Loopbaanbegeleiding

Binnen loopbaanbegeleiding helpt krachtinzicht bij:

> Het plannen en organiseren van (huis)werk

> Ontwikkelen van beroepscompetenties

> Bewustwording van eigen overtuigingen en gedrag in de omgang met collega’s

> Regie nemen over eigen (school)loopbaan ontwikkeling

> Ontwikkelen van efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag op de werkvloer

Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren anderen windmolens.

Marleen van Kooten

Leidinggeven

We zijn gespecialiseerd in management ondersteuning en het coachen van leidinggevenden. Persoonlijk leiderschap, ontwikkelen en begeleiden vormen hierbij de kern.

Familie

Kracht Inzicht biedt ondersteuning bij opvoedingsvragen. Hierbij is de inzet van Video Home Training mogelijk.

Daarbij helpen we bij de ontwikkeling van efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag in de omgang met familie en relaties en hulp bij plannen en organiseren van alle daagse taken.

Kracht Inzicht herstelt het oplossend vermogen van een cliënt. De cliënt kan na afloop van de sessie het aanmeld probleem op een eigen wijze om vormen naar de gewenste situatie. De client ontwikkelt daarbij vaardigheden om ook andere problemen het hoofd te bieden.

Van Marleen lang begeleiding gehad na een heftige periode, ik heb hier veel steun aan gehad, Marleen heeft mij hier op een prettige manier doorheen geholpen, tot grote tevredenheid van mij/ons. Mijn man heeft ook veel steun van Marleen opgedaan, wij bedanken haar voor de prima begeleiding.

Relaties

Relaties zijn soms net een bord spaghetti, er is verbondenheid maar geen orde. 

Krachtinzicht schept orde binnen deze wirwar aan eigen behoeften met als doel eigen keuzes te maken voor gedrag dat aansluit bij jouw wensen en situatie.

Ik ben bij Marleen onder be geweest voor de afwikkeling van de scheiding en vooral voor mezelf om assertiever te worden. Ze geeft goede adviezen, heeft een luisterend oor en goeie mensenkennis. Je voelt je op je gemak bij haar. Ik kan de uitdagingen van het leven nu weer met gemak aan. Ik sta zekerder en sterker in mijn schoenen.

Marleen heeft mij gecoacht om de denkwijze van mijn partner te begrijpen. Waardoor ik anders kon reageren en meer begrip kon tonen naar hem. Dit heeft mijn huwelijk gered, omdat je van elkaar houdt maar je kan elkaar niet bereiken. Nu is er weer begrip liefde en humor. Thanks Marleen, super.

De aanpak

Samen werken we een gestructureerde en methodische wijze aan een eigen bij jouw passende oplossing door je te bevragen en tussentijds taken te laten uitvoeren in je eigen omgeving.

Je leert daarbij:

> Te bepalen wat je probleem is en hoe je daarop een andere kijk kan ontwikkelen

> Wat je eigen interne en externe hulpbronnen zijn

> In concrete en haalbare termen je doel te verwoorden

> Hoop en vertrouwen in je eigen kunnen te ontwikkelen

> Zelfbedachte stappen te ontwikkelen om tot de gewenste situatie te komen

> Zelf bepalen wanneer je zonder hulp verder kunt

In deze stap leren we elkaar kennen en definiëren we de probleemgebieden waarmee we aan de slag zullen gaan. Dit gebeurt middels een ongedwongen gesprek en verschillende effectieve oefeningen. 

Vaak is een probleem of persoonlijke uitdaging heel complex. Het is daarom van groot belang dat we samen eerst gaan samenvatten en ordenen. Dit geeft rust en richting aan het verdere traject.

Elk persoon en situatie is uniek. Nu we de punten goed in kaart hebben gebracht waar je wat aan wilt veranderen gaan we dit verder uitdiepen met gesprekken en opdrachten. Deze opdrachten worden samengesteld om aan te sluiten bij jouw individuele situatie. 

De bevindingen uit stap 3 worden nu omgezet in een gewenste oplossing, ofwel stip op de horizon. We gaan daarbij uit van jouw eigen kracht die uiteindelijk naar inzicht zal leiden. Door vooraf duidelijk te hebben waar jij wilt staan over een gezette periode, kunnen we hier zeer gericht naartoe werken.

Een groot probleem los je niet zomaar op, evenmin bereik je ineens een groot persoonlijk doel. Daarom is het van groot belang om de weg hiernaartoe in realistische tussenstappen op te delen. Samen definiëren we deze succesmomenten op weg naar jouw einddoel.

Elke grote uitdaging gaat gepaard met successen en fouten. Kracht Inzicht begeleid je daarom intensief op de momenten dat dit nodig is. We gaan altijd uit van jouw eigen kracht en doorzettingsvermogen om zo veel mogelijk zelfstandig naar jouw einddoel toe te werken.

Jouw doel realiseren?

Kickstart jouw traject naar persoonlijk resultaat